Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 14778 rezultata)
 1. Rev2 1609/2015 raspoređivanje

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1609/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Slađane Nakić–Momirović i Marine Govedarica, članova veća, u parnici tužioca M.M. iz K., čiji je punomoćnik I.Ć., advokat iz Č., protiv tuženog JKP“Gradsko zelenilo ...

 2. Rev 758/2015 ugovor o poklonu

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 758/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici tužioca Z.K. iz N.S., koga zastupa punomoćnik B.Š., advokat iz N.S., protiv tužene V.K. i ...

 3. Rev2 964/2015 povreda radne obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 964/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužioca M.K. iz M., čiji je punomoćnik V.M., advokat iz K., protiv tuženog DOO A. K ...

 4. Kzz 944/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 944/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 5. Rev2 1010/2015 naknada zarade

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1010/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužioca D.G. iz P., čiji je punomoćnik H.A., advokat iz B.T., protiv tužene P. P. i ...

 6. Rev 1072/2015 dozvoljenost revizije u postupku rehabilitacije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1072/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević, Biljane Dragojević, Milomira Nikolića i Slađane Nakić-Momirović, članova veća, u vanparničnom predmetu predlagača M.B. iz K., čiji je punomoć ...

 7. Rev 1932/2015 porodični zakon;mera zaštite od nasilja

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1932/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje J.L. iz S.P., čiji je punomoćnik N.S., advokat iz I., protiv tuženog S.J. iz S.P., ...

 8. Rev2 381/2014 upozorenje

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 381/2014 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Jasminke Stanojević, članova veća, u parnici tužioca Ž.S. iz L., čiji je punomoćnik Z.S., advokat iz L., protiv tužene Škole za osnovno i sre ...

 9. Rev2 1271/2015 nedozvoljena revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1271/2015 / Datum: 04.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević, Biljane Dragojević, Slađane Nakić-Momirović i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužilaca S.T., A.S. i A.I., svi iz Ž., koje zastupa ...

 10. Rev2 98/2015 pravo na preuzimanje

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 98/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u pravnoj stvari tužioca D.P. iz S., O.P., čiji je punomoćnik D.M., advokat iz P., protiv tu ...

Pages