Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 14778 rezultata)
 1. Rev2 1275/2015 tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1275/2015 / Datum: 04.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužilje N.G. iz U., čiji je punomoćnik M.P., advokat iz O., proti ...

 2. Kzz 931/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 931/2015 / Datum: 03.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu o ...

 3. Kzz 939/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 939/2015 / Datum: 03.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičn ...

 4. Kzz 940/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 940/2015 / Datum: 03.11.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu o ...

 5. Kzz 941/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 941/2015 / Datum: 03.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičn ...

 6. Kzz 942/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 942/2015 / Datum: 03.11.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičn ...

 7. Rž g 97/2015 neaktivno i neefikasno postupanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 97/2015 / Datum: 29.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić-Momirović, članova veća, u predmetu predlagača T.T., iz S., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi pred ...

 8. Rž r 217/2015 stvarna nadležnost

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž r / Br. predmeta: 217/2015 / Datum: 29.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić-Momirović, članova veća, u postupku predlagača S.O., iz V., kod P., čiji je punomoćnik Ž.B., advokat iz P., a po zameničkom punomo ...

 9. Rev 837/2014 pravo zakupa i otkupa stana i stanarsko pravo

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 837/2014 / Datum: 29.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici tužilaca 1. reda M.L., 2. reda K.V., 3. reda J.V., 4. reda M.R., 5. reda J.N., 6. reda D. ...

 10. Us 43/2014

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 43/2014 / Datum: 29.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Prekršajnog suda u Aranđelovcu i ...

Pages