Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 15796 rezultata)
 1. Rev 2121/2015 ugovor o ortakluku

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2121/2015 / Datum: 04.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u parnici tužioca Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge M ...

 2. Kzz 62/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 62/2016 / Datum: 04.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zapisničarem, u kr ...

 3. Kzz 88/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 88/2016 / Datum: 04.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zapisničarem, u kr ...

 4. Kzz 91/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 91/2016 / Datum: 04.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zapisničarem, u kr ...

 5. Rev 946/2015 obligaciono pravo; ugovor o komisionu

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 946/2015 / Datum: 04.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler-Popović, članova veća, u parnici po tužbi tužioca- protivtuženog I.G.T. DOO iz Č., koga zastupa punomoćnik M.P. ...

 6. Rev2 2299/2015 smenski rad

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2299/2015 / Datum: 04.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića, Gordane Ajnšpiler Popović, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca G.S. iz Z., čiji je punomoćnik G ...

 7. Rev2 2141/2015 nedozvoljena revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2141/2015 / Datum: 04.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u parnici tužioca B.R. iz K., protiv tužene Republike Srbije, koju zastupa Državno pravobranilaštvo, ...

 8. Rev2 1926/2015 povreda radne discipline

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1926/2015 / Datum: 04.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u radnom sporu tužioca LJ.M. iz S., Selo A., čiji je punomoćnik Z.G., advokat iz V., pro ...

 9. Kzz 25/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 25/2016 / Datum: 04.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Ivanom Trkuljom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 10. Kzz 64/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 64/2016 / Datum: 04.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Ivanom Trkuljom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

Pages