Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 15796 rezultata)
 1. Rev 246/2015 obligaciono pravo; rehabilitaciono obeštećenje

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 246/2015 / Datum: 04.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Marine Govedarica, članova veća, u parnici tužioca M.A. iz V., čiji je punomoćnik advokat N.T. iz N.S., protiv tužene Republike ...

 2. Kzz 74/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 74/2016 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Maje Kovačević- Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zap ...

 3. Rev2 555/2015 smenski rad

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 555/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca B.M. iz B., čiji su punomoćnici S.V. i P.G., advokati iz B., protiv tuženog Ž.S. A ...

 4. Rev2 167/2016 zlostavljanje na radu

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 167/2016 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac, Jelene Borovac, Branka Stanića i Branislave Apostolović, članova veća, u sporu tužilaca LJ.R.-D. iz N.S., LJ.K.-M. iz F. i M.S. iz N.S., čiji j ...

 5. Rev2 1223/2015 naknada zarade

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1223/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac, Jelene Borovac, Branislave Apostolović i Branka Stanića, članova veća, u parnici tužioca M.M. iz N., čiji je punomoćnik Ž.V., advokat iz N., pro ...

 6. Rev2 1407/2015 prestanak radnog odnosa

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1407/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u radnom sporu tužilje S.M. iz K., koju zastupa punomoćnik S.D., advokat iz K., protiv tuženog V.V. ...

 7. Kzz 84/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 84/2016 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisniča ...

 8. Kzz 87/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 87/2016 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisniča ...

 9. Kzz Pr 5/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 5/2016 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Maje Kovačević- Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u prekr ...

 10. Rev2 1693/2015 tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1693/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca D.M. iz S., čiji je punomoćnik LJ.K., advokat iz Ć., protiv tužene AD P. P., radi poništaja reše ...

Pages