Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 14778 rezultata)
 1. Kzz 780/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 780/2015 / Datum: 13.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Dragomira Milojevića, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao ...

 2. Kzz 825/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 825/2015 / Datum: 13.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisn ...

 3. Kzz 837/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 837/2015 / Datum: 13.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisn ...

 4. Kzz 876/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 876/2015 / Datum: 13.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisn ...

 5. Kzz 877/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 877/2015 / Datum: 13.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisn ...

 6. Kzz 889/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 889/2015 / Datum: 13.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u kri ...

 7. Rev2 561/2014 vraćanje na isto radno mesto

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 561/2014 / Datum: 12.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Jasminke Stanojević, članova veća, u parnici tužioca P.S. iz B.P., čiji je punomoćnik P.J., advokat iz B.P., protiv tužene Š. z. ...

 8. Rev2 1623/2015 naknada štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1623/2015 / Datum: 12.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužioca D.B. iz B., čiji je punomoćnik M.M., advokat iz B., protiv tužene Republike Srbije, Mini ...

 9. Rev2 565/2015 odbijanje zaposlenog da potpiše aneks ugovora o radu

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 565/2015 / Datum: 09.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Slađane Nakić- Momirović, članova veća, u parnici tužioca M.B. iz B., čiji je punomoćnik D.LJ., advokat iz B., protiv tuženog M k. z. p., i., ...

 10. Rev2 666/2015 neizvršenje radne obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 666/2015 / Datum: 09.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Slađane Nakić- Momirović, članova veća, u parnici tužioca M.Ž. iz V., čiji je punomoćnik M.Đ., advokat iz V., protiv tuženog E a ...

Pages