Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 15796 rezultata)
 1. Rev 1890/2015 porodično pravo; izmena odluke u održavanju ličnih odnosa; izdržavanje mal.det

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1890/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u sporu tužioca mal. M.Đ. iz Č., koga zastupa zakonski zastupnik- majka J.K. iz Č., čiji je punomoćn ...

 2. Rev 2014/2015 dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2014/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića, Lidije Đukić, Snežane Andrejević i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilje M.M.1 iz T., čiji je punomoćnik D.L., advokat iz T., protiv tuž ...

 3. Rev2 2429/2015 nedozvoljena revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2429/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u parnici tužilje O.P. iz B., čiji je punomoćnik D.S., advokat iz B., protiv tuženog L. d.o.o. iz B., čij ...

 4. Rev 63/2016 tužba za utvrđivanje očinstva

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 63/2016 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i Lidije Đukić, članova veća, u pravnoj stvari tužilje J.L. iz B., čiji je punomoćnik V.M., advokat iz B., protiv tuženih A.L. i B.L., ob ...

 5. Rev2 933/2015 tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 933/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u radnom sporu tužioca A.S. iz L., čiji je punomoćnik M.M., advokat u J., protiv tuženog M. D.O.O. ...

 6. Rev2 2329/2015 razlika zarade

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2329/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić, Božidara Vujičića, Snežane Andrejević i Biserke Živanović, članova veća, u pravnoj stvari tužilje K.R. iz K., Ulica..., čiji je punomoćnik L.P., advokat i ...

 7. Rev 1362/2015 ugovorna kazna

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1362/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i Lidije Đukić, članova veća, u pravnoj stvari tužilje LJ.T. iz N.B., koju zastupa punomoćnik V.G., advokat iz B., protiv tuženih GP 7.j. ...

 8. Rev2 1006/2015 tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1006/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužilje M.S. iz K., čiji je punomoćnik D.T., advokat iz K., protiv tužen ...

 9. Rev2 2505/2015 ugovor o radu

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2505/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje D.M. iz T., čiji je punomoćnik V.Č., advokat iz G.M., protiv tužene O.š. A.L. iz R ...

 10. Rev 1005/2015 obligaciono pravo; naknada nematerijalne štete zbog umanjenja životne aktivnosti

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1005/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužioca A.J. iz P., čiji je punomoćnik B.V., advokat u N.S., protiv tuženog S.o. A.D. iz ...

Pages