Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 15796 rezultata)
 1. Rev2 783/2015 prestanak radnog odnosa; neostvarivanje rezultata rada

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 783/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u radnom sporu tužioca LJ.J. iz K., čiji je punomoćnik S.D., advokat u K., protiv tuženog D.O.O. S. ...

 2. R1 799/2015 izvršni postupak; atrakcija stvarne nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 799/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u izvršnom predmetu izvršnog poverioca D.S. iz S., protiv izvršnog dužnika DP PK G. iz S. i PK G. – Z.r. ...

 3. R1 784/2015 nadležnost za rešavanje sukoba mesne nadležnosti iste vrste

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 784/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u postupku u sporu male vrednosti tužioca A.Đ. iz B., čiji je punomoćnik S.M., advokat iz B., protiv tuže ...

 4. Rž g 1642/2015 ponašanje suda i predlagača

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1642/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari predlagača S.Z. iz K., čiji je punomoćnik R.J., advokat iz B., radi zaštite prava na suđenje u razumnom ...

 5. R1 811/2015 sukob stvarne nadležnosti; punovažnost ugovora između pravnog subjekta i fizičkog lica

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 811/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Slađane Nakić-Momirović i Marine Govedarica, članova veća, u parnici tužioca S.g. DOO iz B., koga zastupa V.G., advokat iz B., protiv tuženog R.R. iz R., koga zastu ...

 6. Rev 766/2015 stvarno pravo; sticanje svojine na nepokretnosti

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 766/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca R.Đ. iz N., čiji je punomoćnik F.D., advokat iz N., protiv tuženih S.T. i M.R., obe ...

 7. Rev2 911/2015 povreda radne obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 911/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i Lidije Đukić, članova veća, u parnici tužilje V.K. iz N.S., čiji je punomoćnik P.B., advokat iz N.S., protiv tuženog I., DOO, čiji je pu ...

 8. R1 32/2016 mesna nadležnost; promenjene okolnosti čl.15 st. 2 ZPP

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 32/2016 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i Lidije Đukić, članova veća, u izvršnom postupku izvršnog poverioca R.B., AD iz B., protiv izvršnog dužnika V.S. iz R., rešavajući sukob mesne nadležn ...

 9. Rev2 1979/2015 tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1979/2015 / Datum: 03.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u parnici tužioca B.B. iz P., čiji je punomoćnik D.S., advokat iz P., protiv tuženog Kompanije H. DOO B., fabrika P., rad ...

 10. Rev2 884/2015 tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 884/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u radnom sporu tužilje M.M. iz V., čiji je punomoćnik J.K.J., advokat u V., protiv tuženog D. T. a. ...

Pages