Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 15796 rezultata)
 1. Rev2 1550/2015 naknada štete; zastarelost

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1550/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u parnici tužioca R.S. iz K., čiji je punomoćnik M.Š., advokat iz K., protiv tuženog M.S. DOO iz K., čiji je ...

 2. Rev2 598/2015 otkaz ugovora o radu; aneks ugovora o radu

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 598/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca N.Š.1 iz N.S., … br. …, čiji je punomoćnik Dr E.V., advokat iz N.S., Ulica … br. … ...

 3. Rev2 510/2015 povreda radne obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 510/2015 / Datum: 03.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u parnici tužilje S.K. iz M., čiji je punomoćnik V.M., advokat iz K., protiv tuženog DOO A. iz K., čiji je p ...

 4. Kzz 32/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 32/2016 / Datum: 02.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivlje ...

 5. Kzz 67/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 67/2016 / Datum: 02.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivlje ...

 6. Kzz 70/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 70/2016 / Datum: 02.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivlje ...

 7. Kzz 71/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 71/2016 / Datum: 02.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivlje ...

 8. Kzz 79/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 79/2016 / Datum: 02.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom pred ...

 9. Kzz 80/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 80/2016 / Datum: 02.02.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivlje ...

 10. Kzz 68/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 68/2016 / Datum: 02.02.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom pred ...

Pages