Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 15796 rezultata)
 1. Rev2 1821/2015 ispunjenje uslova za penziju

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1821/2015 / Datum: 28.01.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje S.A. iz B., čiji je punomoćnik M.D., advokat iz K.M., protiv tuženog A. n. p. i i. ...

 2. Rev 2480/2015 porodično pravo; izdržavanje maloletnog deteta

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2480/2015 / Datum: 28.01.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u parnici iz porodičnih odnosa tužioca mal. M.R.1 iz S., čiji je zakonski zastupnik majka M.R ...

 3. Kzz 1/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1/2016 / Datum: 28.01.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okriv ...

 4. Kzz 12/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 12/2016 / Datum: 28.01.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 5. Kzz 41/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 41/2016 / Datum: 28.01.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okriv ...

 6. Kzz 63/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 63/2016 / Datum: 28.01.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okriv ...

 7. Kzz 66/2016

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 66/2016 / Datum: 28.01.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 8. Kzz 1144/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1144/2015 / Datum: 28.01.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, zapisničarem, u krivičnom predm ...

 9. Kzz 1154/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1154/2015 / Datum: 28.01.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 10. Uzp 512/2015

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 512/2015 / Datum: 28.01.2016.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Lidije Đukić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Agencije za restituciju Republike Srbije ...

Pages