Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 14778 rezultata)
 1. Rev2 170/2015 tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 170/2015 / Datum: 01.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Slađane Nakić- Momirović, članova veća, u parnici tužilje H.J. iz B., čiji je punomoćnik M.K., advokat iz B., protiv tužene Ustanova kultura ...

 2. Rev2 448/2015 radni odnos na određeno vreme

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 448/2015 / Datum: 01.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Slađane Nakić- Momirović, članova veća, u parnici tužilje J.Đ. iz P., čiji je punomoćnik G.T., advokat iz P., protiv tužene O.š ...

 3. Rev2 811/2015 neostvarivanje rezultata rada i otkaz

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 811/2015 / Datum: 01.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u parnici tužioca B.D. iz B., čiji je punomoćnik M.K., advokat iz B., protiv tuženog F. M ...

 4. Rev2 185/2015 povreda radne obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 185/2015 / Datum: 01.10.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Slađane Nakić- Momirović, članova veća, u parnici tužilje M.K. iz V., čiji je punomoćnik I.Đ., advokat iz V., protiv tužene S.G ...

 5. Kzz 857/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 857/2015 / Datum: 01.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zapisničarem, u kr ...

 6. Rž g 602/2015 umešač i zaštita prava na suđenje u razumnom roku

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 602/2015 / Datum: 01.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u postupku radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača B.N., G.T., S.M., LJ.I., Z.S., S.S. i S.M., s ...

 7. Rž g 1530/2015 akcesornost novčane naknade

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1530/2015 / Datum: 01.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u predmetu predlagača TR M., N., vlasnik M.M. iz N., čiji je punomoćnik advokat M.P. iz N., radi zašt ...

 8. R4 k 11/2015 neažurno postupanje suda u krivičnom postupku

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 k / Br. predmeta: 11/2015 / Datum: 01.10.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević-Dičić, predsednika veća, Biljane Sinanović i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u postupku predlagača V.Đ., kog ...

 9. Kzz 846/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 846/2015 / Datum: 30.09.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okri ...

 10. Kzz 830/2015

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 830/2015 / Datum: 30.09.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Zorana Tatalovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapisničarem, u k ...

Pages