Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 15796 rezultata)
 1. Kzz 265/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 265/2014 / Datum: 03.04.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisn ...

 2. Kzz 275/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 275/2014 / Datum: 03.04.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu o ...

 3. Kzz 283/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 283/2014 / Datum: 03.04.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapisničarem ...

 4. Kzz 287/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 287/2014 / Datum: 03.04.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao z ...

 5. Kzz 249/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 249/2014 / Datum: 03.04.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapisničarem ...

 6. Kzz 261/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 261/2014 / Datum: 03.04.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao ...

 7. Kzz 273/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 273/2014 / Datum: 03.04.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao ...

 8. Kzz 236/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 236/2014 / Datum: 01.04.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Veska Krstajića i Predraga Gligorijevića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zapi ...

 9. Kzz 119/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 119/2014 / Datum: 01.04.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Veska Krstajića i Predraga Gligorijevića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 10. Kzz 215/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 215/2014 / Datum: 01.04.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Veska Krstajića i Predraga Gligorijevića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

Pages