Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19950 rezultata)
 1. Rev2 825/2015 ništavost odredbe sporazuma o prestanku radnog odnosa

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 825/2015 / Datum: 08.07.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac, Branka Stanića, Branislave Apostolović i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u parnici tužioca V.D. iz V., čiji je punomoćnik V.Ž., advokat iz N ...

 2. Rev2 901/2015 smenski rad

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 901/2015 / Datum: 08.07.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Branka Stanića, članova veća, u parnici tužioca D.M. iz S., N.S. iz G., B.P. iz Š., J.B. iz B.P. i M.Ć. iz Z., čiji je punomoćnik D.P.Š.S., advokat ...

 3. Rev2 1150/2015 raspoređiavanje

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1150/2015 / Datum: 08.07.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca M.J. iz N.B., čiji je punomoćnik Z.P., advokat iz B., protiv tuženog Javnog radiodifuznog predu ...

 4. Rev2 652/2015 ništavost sporazuma o prestanku radnog odnosa

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 652/2015 / Datum: 08.07.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac, Branka Stanića, Branislave Apostolović i Gordane Ajnšpiler-Popović, članova veća, u sporu tužilje A.L. iz N.S., čiji je punomoćnik V.Ž., advokat iz N. ...

 5. Rev2 888/2014 rad kod drugog poslodavca

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 888/2014 / Datum: 08.07.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilaca D.Č. iz G.,…, P.V. iz B., Ž., …, J.S. iz Z., … i M.M. iz B., …, čiji su zajednički ...

 6. Rev2 91/2015 aneks ugovora o radu

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 91/2015 / Datum: 08.07.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Branka Stanića, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužilje V.T. iz R., čiji je punomoćnik M.K., advokat iz B., protiv tuženog JKP ...

 7. Rev2 1001/2015 naknada štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1001/2015 / Datum: 08.07.2015.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića, Lidije Đukić, Spomenke Zarić i Snežane Andrejević, članova veća, u pravnoj stvari tužioca O.Ž. iz N., čiji je punomoćnik Ž.M., advokat iz N., protiv t ...

 8. Rev 1367/2015 dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1367/2015 / Datum: 08.07.2015.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac, Branka Stanića, Branislave Apostolović i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u parnici tužioca H.G. iz P., čiji je punomoćnik M.A., advokat iz P. ...

 9. Rev2 1106/2015 razlika zarade

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1106/2015 / Datum: 08.07.2015.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić, Božidara Vujičića, Spomenke Zarić i Snežane Andrejević, članova veća, u parnici tužilje V.J. iz K., čiji je punomoćnik L.P., advokat iz K., protiv tuženog ...

 10. Rev2 1140/2014 tehnološki višak

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1140/2014 / Datum: 08.07.2015.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje V.R. iz V., čiji je punomoćnik D.J., advokat iz V., protiv tuženog P. z. r. i p. e.u ...

Pages