Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 271 rezultata)
 1. Rž1 g 1/2020 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 06.02.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., koga zastupa Dragoslav Dimitrijević, advokat iz..., ul.... br...., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalb ...

 2. Rž1 u 160/2019 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5. celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 160/2019 / Datum: 28.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., koju zastupa punomoćnik Ivo Joksimović, advokat iz..., ul.... br..., poštanski fah..,..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj pro ...

 3. Rž1 u 10/2020 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 10/2020 / Datum: 27.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 331/2019 od 13.12.2019. godine, doneo je dana 27.01.2020. godi ...

 4. Rž1 r 1/2020 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 27.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., čiji je punomoćnik Zorica Bojović Rogović, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Ap ...

 5. Rž1 u 1/2020 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 27.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., čiji je punomoćnik Marina M. Mijatović, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravn ...

 6. Rž1 g 24/2019 16.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 24/2019 / Datum: 22.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Vesne Subić i Gordane Džakula, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., BB i VV, obojice iz..., GG iz..., DD iz..., ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, JJ, KK, LL, LJLJ, MM, ...

 7. Rž1 u 150/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5 celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 150/2019 / Datum: 20.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., koju zastupa Duško Avramov, advokat iz..., ul.... br...., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u ...

 8. Rž1 u 143/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.2. ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 143/2019 / Datum: 16.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., čiji je punomoćnik Vlastimir Janković, advokat iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 239/2019 ...

 9. Rž1 u 105/2019 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5. celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 105/2019 / Datum: 06.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj../.., čiji je punomoćnik Milan Ž. Jovanović, advokat iz...,... broj../.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 179 ...

 10. Rž1 u 138/2019 1.6.6.6.4 značaj slučaja za podnosioce predstavke; 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 138/2019 / Datum: 19.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj..., koga zastupa kao punomoćnik Mladen Vlašić, advokat iz..., ul.... broj..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 27 ...

Pages