Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 631 rezultata)
 1. Us 16/2021 3.20; sukobi nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 16/2021 / Datum: 27.12.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jasmine Stamenković, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Privredn ...

 2. Uzp 327/2021 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 327/2021 / Datum: 24.12.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,...,...,.... ...

 3. Uzp 340/2021 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 340/2021 / Datum: 24.12.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,...,......, ...

 4. Uzp 301/2021 1.16.2.1; pravo na neometano uživanje imovine

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 301/2021 / Datum: 16.12.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Dragane Marinković, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz Bosne i Herceg ...

 5. Uzp 307/2021 4.1.2.7; vanredna pravna sredstva

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 307/2021 / Datum: 29.11.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za ponavljanje postupka okon ...

 6. Uzp 182/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 182/2020 / Datum: 26.11.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koga ...

 7. Uzp 220/2021 4.1.1.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 220/2021 / Datum: 26.11.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Rimokatoličke ž ...

 8. Uzp 190/2021 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.3; vojna služba, položaj vojnih lica

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 190/2021 / Datum: 17.11.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz... kod..., koga ...

 9. Us 18/2021 3.20

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 18/2021 / Datum: 27.10.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Prvog osnovnog s ...

 10. Uzp 270/2021 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 270/2021 / Datum: 25.10.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koju ...

Pages