Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. U 6831/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6831/08 / Datum: 16.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda i Obrada Andrića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Biljanom Šunderić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tu ...

 2. U 1072/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1072/08 / Datum: 15.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nevene Milojčić i Nade Kljajević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi AA, koju z ...

 3. U 1741/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1741/07 / Datum: 15.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vesnom Danilović, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA protiv tuž ...

 4. U 1942/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1942/08 / Datum: 15.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nade Kljajević i Nevene Milojčić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi AA, koga z ...

 5. U 6641/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6641/07 / Datum: 15.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vesnom Danilović, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca \"AA&quo ...

 6. U 6571/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6571/08 / Datum: 09.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda i Obrada Andrića, članova veća, sa savetnikom suda Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom postupku po tužbi tuž ...

 7. Uzz 1/08

  Upravna materija / Upisnici: Uzz / Br. predmeta: 1/08 / Datum: 09.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića, Tomislava Medveda, Dušice Marinković i mr Jadranke Injac, članova veća, sa savetnikom suda Milanom Komlenovićem, zapisniičarem, reša ...

 8. Rev 3709/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3709/08 / Datum: 08.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jasminke Stanojević, Vesne Popović, Mirjane Grubić i Ljiljane Ivković-Jovanović, članova veća, u parnici tužilje AA, koju zastupa punomoćnik ...

 9. U 1051/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1051/08 / Datum: 08.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vere Pešić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Ljiljanom Jevtić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tu ...

 10. U 6562/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6562/08 / Datum: 08.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nade Kljajević i Nevene Milojčić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca A ...

Pages