Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

1 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
  1. Rev 2724/05

    Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2724/05 / Datum: 21.12.2001.

    Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Dražića, predsednika veća, Jelene Borovac, Vlaste Jovanović, mr. Ljubice Jeremić i Biljane Dragojević, članova veća, u pravnoj stvari tužioca \"AA", čiji je punomoćnik AB, a ...

Pages