Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 631 rezultata)
 1. Uzp 112/2021 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.9; izdavanje posebnih dozvola

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 112/2021 / Datum: 24.09.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu „EKO-21“ d.o.o. Privredn ...

 2. Uzp 213/2021 4.1.1.12.7 oglašavanje rešenja ništavim

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 213/2021 / Datum: 15.09.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu UniCredit Bank Srb ...

 3. Uzp 248/2021 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 248/2021 / Datum: 15.09.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ul...., ...

 4. Us 17/2021 3.20 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 17/2021 / Datum: 03.09.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Kuršumliji i Upr ...

 5. Us 15/2021 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 15/2021 / Datum: 03.09.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Osnovnog suda u ...

 6. Uzp 223/2021 4.1.2.7.1 zahtev za preipitivanje sudske odluke; 1.16 zaštita imovine

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 223/2021 / Datum: 27.08.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,...... ...

 7. Uzp1 2/2021 4.1.1.6; troškovi postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 2/2021 / Datum: 27.08.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o predlogu AA iz..., BB iz..., VV iz.. ...

 8. Uzp 149/2021 4.1.2.2.1 razlozi za odbacivanje tužbe

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 149/2021 / Datum: 19.08.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koga zastup ...

 9. Uzp 219/2021 4.1.2.7.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 219/2021 / Datum: 10.08.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Dobrile Strajina i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., koga z ...

 10. Už 5/2021 3.19.1.24.6

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 5/2021 / Datum: 28.07.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Božidara Vujičića i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o žalbi AA iz...,......, izjavljenoj protiv ...

Pages