Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 10285 rezultata)
 1. Spp 10/2019 3.19.1.11 postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja; 3.19.3 izvrsni postupak; 3.20.1 sukob nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 10/2019 / Datum: 24.12.2019.

  PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU BEOGRAD VEZA: 5 IIV- 1795/19 (stari broj 19 IIV 4946/17) Izvod iz zapisnika sa XIII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 24.12.2019. godine. O D L U K A ODBACUJE SE zahtev Prvog osnovnog suda u Beogradu ...

 2. Kd 241/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 241/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 3. Kd 242/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 242/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 4. Kd 243/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 243/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 5. Kd 234/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 234/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenih AA i BB, zbog krivičn ...

 6. Kd 252/2019 odbija se

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 252/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog del ...

 7. Kzz 997/2019 ukida se 441 st. 4 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 997/2019 / Datum: 24.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Sonje Pavlović, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u k ...

 8. Kzz 1078/2019 usvaja se i preinačava na oslobađajuću; 439 t.1 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1078/2019 / Datum: 24.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Sonje Pavlović, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u k ...

 9. Rž1 u 150/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5 celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 150/2019 / Datum: 20.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., koju zastupa Duško Avramov, advokat iz..., ul.... br...., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u ...

 10. Uzp 385/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 385/2019 / Datum: 20.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Ministarstva unutrašnjih poslova Repu ...

Pages