Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. Uzz 51/08

  Upravna materija / Upisnici: Uzz / Br. predmeta: 51/08 / Datum: 08.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nade Kljajević, Nevene Milojčić, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući o za ...

 2. U 292/09

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 292/09 / Datum: 02.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, ...

 3. U 7919/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7919/07 / Datum: 02.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužilaca: R ...

 4. Rev2 725/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 725/08 / Datum: 01.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jasminke Stanojević, Vesne Popović, Mirjane Grubić i Ljiljane Ivković-Jovanović, članova veća, u parnici tužioca AA, koga zastupa advokat AB ...

 5. Rev 744/09

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 744/09 / Datum: 01.04.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Vladimira Tamaša, predsednika veća, Vide Petrović-Škero, Ljubice Milutinović, Jovanke Kažić i Milomira Nikolića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA, protiv tuženog BB, koga ...

 6. U 5931/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5931/07 / Datum: 26.03.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Biljanom Šunderić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tu ...

 7. Uvp I 122/07

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 26.03.2009.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića, Tomislava Medveda, Dušice Marinković i mr Jadranke Injac, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Biljanom Šunderić, kao zapis ...

 8. Rev 3535/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3535/08 / Datum: 25.03.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jasminke Stanojević, Vesne Popović, Ljiljane Ivković-Jovanović i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB, oboje iz___, ko ...

 9. U 1071/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1071/08 / Datum: 25.03.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vesnom Danilović, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca \"AA&quo ...

 10. U 7532/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7532/07 / Datum: 25.03.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vesnom Danilović, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, koga zast ...

Pages