Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 631 rezultata)
 1. Uzp 189/2021 4.2.1.2; 4.1.2.1.3.1

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 189/2021 / Datum: 28.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Dobrile Strajina i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz sela...,..., B ...

 2. Uzp 215/2019 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 215/2019 / Datum: 14.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Jasmine Stamenković, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,, koga ...

 3. Už 3/2021 4.1.2.6 nadležnost sudova

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 3/2021 / Datum: 30.06.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući o žalbi Inicijativnog odbora za spr ...

 4. Przz 7/2021 2.5.1; osnovne odredbe

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 7/2021 / Datum: 30.06.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Dragomira Milojevića, Radmile Dragičević Dičić i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapis ...

 5. Uzp 173/2021 4.2.9; izdavanje posebnih dozvola

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 173/2021 / Datum: 30.06.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ko ...

 6. Przz 5/2021 2.5.11.2

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 5/2021 / Datum: 30.06.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Dragomira Milojevića, Radmile Dragičević Dičić i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapis ...

 7. Uzp 63/2021 4.2.3 vojna služba; položaj vojnih lica

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 63/2021 / Datum: 30.06.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevima za preisp ...

 8. Uzp 151/2021 4.1.2.7.2 ponavljanje postupka; 4.1.2.1.3.3 zainteresovana lica

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 151/2021 / Datum: 16.06.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,.. ...

 9. Uzp 139/2021 4.2.9; Izdavanje posebne dozvole

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 139/2021 / Datum: 11.06.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu privrednog druš ...

 10. Uzp 148/2020 4.1.2.7.2 ponavljanje upravnog sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 148/2020 / Datum: 11.06.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,.... ...

Pages