Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 10285 rezultata)
 1. Uzp 156/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.6. nadležnost sudova

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 156/2019 / Datum: 20.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Skupštine opštine Ljubov ...

 2. Kzz OK 35/2019 nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 35/2019 / Datum: 19.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Radmile Dragičević-Dičić, Radoslava Petrovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivično ...

 3. Rev 2821/2019 3.1.4.16.4 izdržavanje deteta, roditelja i drugih srodnika

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2821/2019 / Datum: 18.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Živorad Nisić, advokat iz..., protiv tuženih BB iz... i maloletno ...

 4. Ks 60/2019 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Ks / Br. predmeta: 60/2019 / Datum: 18.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog kriv ...

 5. Kzz 1341/2019 2.1.24.9 teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja; 2.4.1.22.1.2.2. pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1341/2019 / Datum: 18.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

 6. Kzz 1342/2019 prekoračenje optužbe; nezakoniti dokazi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1342/2019 / Datum: 18.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Veska Krstajića, predsednika veća, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao ...

 7. Rev 4296/2019 3.1.4.4.4.1 održavanje ličnih odnosa sa srodnicima

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4296/2019 / Datum: 18.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB, oboje iz..., čiji je punomoćnik Marija Joksović, advokat iz..., protiv ...

 8. Kzz 1361/2019 odbijen zahtev; nezakonit dokaz odbačen u drugom delu

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1361/2019 / Datum: 18.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zapisn ...

 9. Rev 1786/2019 3.1.2.8.1 odgovornost za štetu

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1786/2019 / Datum: 18.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i dr Ilije Zindovića, članova veća, u parnici tužioca – protivtuženog AA iz..., čiji je punomoćnik Zoran Prekajac, advokat iz..., protiv tuženog – pro ...

 10. Rev2 4004/2019 3.19.1.25.1.4. posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 4004/2019 / Datum: 18.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović, Spomenke Zarić, Ilije Zindovića i Božidara Vujičića, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Nebojša Petrović, advokat iz. ...

Pages