Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 668 rezultata)
 1. U 1272/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1272/07 / Datum: 28.05.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Biljanom Šunderić, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužilje A ...

 2. U 4616/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4616/07 / Datum: 14.05.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Vukicom Latinović, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca PD \&quo ...

 3. Uscg 652/06

  Upravna materija / Upisnici: Uscg / Br. predmeta: 652/06 / Datum: 14.05.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca A ...

 4. U 7171/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7171/07 / Datum: 08.05.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Ljubodraga Pljakića, predsednika veća, Dušanke Marjanović i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Ružom Urošević, kao zapisničarem, rešavajući u upravno ...

 5. Up 81/08

  Upravna materija / Upisnici: Up / Br. predmeta: 81/08 / Datum: 08.05.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Vukicom Latinović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA, u ime kažnjene BB, kć ...

 6. U 1529/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1529/07 / Datum: 24.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Gordane Džakula i Vere Pešić, članova veća, sa savetnikom Marijanom Tafra-Mirkov, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužilj ...

 7. Uv 1252/06

  Upravna materija / Upisnici: Uv / Br. predmeta: 1252/06 / Datum: 23.04.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Nevene Milojčić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, ...

 8. U 1710/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1710/07 / Datum: 11.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Nevene Milojčić i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, pr ...

 9. U 3691/07_1

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3691/07 / Datum: 10.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Nevene Milojčić i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužilje AA, pr ...

 10. U 4005/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4005/06 / Datum: 10.04.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Nevene Milojčić i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, protiv Republik ...

Pages