Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. Rev 573/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 573/07 / Datum: 24.03.2009.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić, Slađane Nakić-Momirović, Jovanke Kažić i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužioca AA, koga zastupa AB, advokat, protiv tužene BB, ...

 2. U 9231/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 9231/07 / Datum: 18.03.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Ljiljanom Jevtić, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi ...

 3. U 10142/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 10142/07 / Datum: 12.03.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužio ...

 4. U 8452/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 8452/07 / Datum: 12.03.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nade Kljajević i Nevene Milojčić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po zajedničkoj tužb ...

 5. U 7271/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7271/08 / Datum: 11.03.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vere Pešić, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Danilović, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužilje AA, koju ...

 6. U 2182/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2182/08 / Datum: 09.03.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ...

 7. Uzz 1/09

  Upravna materija / Upisnici: Uzz / Br. predmeta: 1/09 / Datum: 04.03.2009.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nevene Milojčić, Nade Kljajević, Dušanke Marjanović i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za ...

 8. Kzu 79/09

  Krivična materija / Upisnici: Kzu / Br. predmeta: 79/09 / Datum: 24.02.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Dragana Jocića, Zorana Tatalovića i Gorana Čavline, članova veća, i savetnika Vrhovnog suda, Gordane Maravić, zapisn ...

 9. U 5592/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5592/08 / Datum: 19.02.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ...

 10. U 5052/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5052/08 / Datum: 13.02.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda i Obrada Andrića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Biljanom Šunderić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tu ...

Pages