Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 936 rezultata)
 1. Rev2 1656/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1656/07 / Datum: 27.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Vesne Popović, Jasminke Stanojević, Mirjane Grubić i Nadežde Radević, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, pr ...

 2. Prev 27/08

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 27/08 / Datum: 26.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Nikole Stanojevića, Mihaila Rulića, Slobodana Spasića i Snežane Andrejević, članova veća, u privrednom sporu po tužbi tužioca GP \"AA", koga zastupa ...

 3. Prev 343/07

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 343/07 / Datum: 19.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Nikole Stanojevića, Mihaila Rulića, Slobodana Spasića i Branislave Apostolović, članova veća, u sporu po tužbi tužioca \"AA", koga zastupa punomoćnik ...

 4. R1 266/07

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 266/07 / Datum: 14.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić i Slađane Nakić-Momirović, članova veća, u izvršnom predmetu poverioca AA, protiv izvršnog dužnika BB, radi isplate, odlučujući o sukobu stvarne ...

 5. Rev 2098/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2098/07 / Datum: 14.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Slađane Nakić- Momirović, Sonje Brkić, Spomenke Zarić i Sofije Vagner-Ličenoski, članova veća, u sporu tužilaca AA, BB, VV i GG, sada sa privremenim radom u ...

 6. Rev2 1279/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1279/07 / Datum: 13.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Vesne Popović, Jasminke Stanojević, Mirjane Grubić i Ljiljane Ivković-Jovanović, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, ...

 7. Rev2 1353/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1353/07 / Datum: 13.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Vesne Popović, Jasminke Stanojević, Mirjane Grubić i Ljiljane Ivković-Jovanović, članova veća, u parnici tužilje AA, čiji je punomoćnik AB a ...

 8. Rev 330/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 330/08 / Datum: 07.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić, Slađane Nakić – Momirović, Milomira Nikolića i Sofije Vagner – Ličenoski, članova veća, u sporu tužilaca AA i drugi, koje zastupa AB, advoka ...

 9. Rev 248/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 248/08 / Datum: 05.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića, Nikole Stanojevića, Slobodana Spasića i Predraga Trifunovića, članova veća, u parnici tužilje AA čiji su punomoćnici AB i AV advokati, protiv t ...

 10. Rev2 1415/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1415/07 / Datum: 30.01.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Mirjane Grubić, Vesne Popović, Jasminke Stanojević i Ljiljane Ivković – Jovanović, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA, čiji je punomo ...

Pages