Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 668 rezultata)
 1. U 5979/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5979/06 / Datum: 10.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Nevene Milojčić i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, pr ...

 2. U 7561/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7561/07 / Datum: 10.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda i Obrada Andrića, članova veća, sa savetnikom Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi AA, čiji pun ...

 3. U 4942/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4942/07 / Datum: 09.04.2008.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, zapisničarem, po tužbi tužioca AA i tužbi tužilje BB, proti ...

 4. U 7710/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7710/07 / Datum: 03.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužio ...

 5. U 4758/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4758/06 / Datum: 27.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, uz učešće savetnika suda Vesne Danilović, zapisničara, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca ...

 6. U 1338/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1338/08 / Datum: 26.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Jelene Ivanović i Nade Kljajević, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, protiv ...

 7. U 2721/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2721/06 / Datum: 26.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, ...

 8. Uv 832/06

  Upravna materija / Upisnici: Uv / Br. predmeta: 832/06 / Datum: 26.03.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, mr Jadranke Injac i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, zapisničarem, odlučujući po tužbi tužioca AA, protiv tuženo ...

 9. Už 40/08

  Upravna materija / Upisnici: U ž / Br. predmeta: 40/08 / Datum: 24.03.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda, Obrada Andrića, mr Jadranke Injac i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Nadeždom Nikolić, zapisničarem, odlučujuć ...

 10. U 111/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 111/07 / Datum: 20.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi AA, k ...

Pages