Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. U 5371/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5371/08 / Datum: 13.02.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Biljanom Šunderić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tu ...

 2. Rev 815/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 815/08 / Datum: 12.02.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Slađane Nakić-Momirović, Spomenke Zarić, Ljubice Milutinović i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužioca Republike Srbije, koju zastup ...

 3. Kž II 91/09

  Krivična materija / Upisnici: Kž II / Br. predmeta: 91/09 / Datum: 05.02.2009.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Vrhovnog suda, Gordane Maravić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv osuđenog AA ...

 4. U 3861/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3861/07 / Datum: 28.01.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi Gru ...

 5. Kž I OK 8/08

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 23.01.2009.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu- Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Gorana Čavline, Slobodana Rašića i Dragana Jocića, članova veća, sa savetnikom Nebojšom Pavlovićem, zap ...

 6. U 7981/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7981/07 / Datum: 15.01.2009.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nade Kljajević i Nevene Milojčić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, ...

 7. Uzp 2/08

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 2/08 / Datum: 24.12.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda i Obrada Andrića, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca Skupštine opštin ...

 8. Rev 42/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 42/08 / Datum: 11.12.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Slađane Nakić-Momirović, Sonje Brkić, Spomenke Zarić i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužioca AA, sa boravištem u__, koga zastupa AB, advokat, p ...

 9. Rev 3250/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3250/08 / Datum: 04.12.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić, Sonje Brkić, Jovanke Kažić i Milomira Nikolića, članova veća, u sporu tužioca-protivtužene AA, koju zastupa AB, advokat, protiv ...

 10. Rev 2166/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2166/07 / Datum: 04.12.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić, Sonje Brkić, Jovanke Kažić i Milomira Nikolića, članova veća, u sporu tužilje AA, koju zastupa AB, advokat, protiv tuženog BB, ...

Pages