Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 693 rezultata)
 1. Uzp 1/2013- odbacivanje zahteva za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 1/2013 / Datum: 31.01.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu P.I. iz N.S., za preispitivanje sudske odluke ...

 2. Uzp 280/2012- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (odbijen zahtev)

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 280/2012 / Datum: 31.01.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Vojne pošte... Beograd, za pre ...

 3. Uzp 589/2012- odbacivanje zahteva za preispitivanje sudske odluke (nedozvoljen zahtev)

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 589/2012 / Datum: 31.01.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu V.M.B. iz K., koji je podnet preko punomoćnik ...

 4. Uzp 2/2013- odbacivanje zahteva za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 2/2013 / Datum: 24.01.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Ž.D. iz sela P., Ć., za preispitivanje sudske odluke – ...

 5. Uzp 278/2012- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke; zaštita konkurencije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 278/2012 / Datum: 24.01.2013.

  U IME NARODA               Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Komisije za zaštitu konkure ...

 6. Uzp 549/2012- odbacivanje zahteva za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 549/2012 / Datum: 24.01.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu S.M. iz B., koga zastupa punomoćnik S.V., advokat iz B. ...

 7. Uzp 128/12- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 128/12 / Datum: 17.01.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Komisije za hartije od vredno ...

 8. Uzp 172/12- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 172/12 / Datum: 17.01.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu koji je podneo M.D. iz D., K. ...

 9. Uzp 228/12- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 228/12 / Datum: 17.01.2013.

  U IME NARODA             Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu A.M. iz B., koji je ...

 10. Uzp 64/12- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 64/12 / Datum: 17.01.2013.

  U IME NARODA     Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu P.J. iz B., čiji je punomoć ...

Pages