Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 648 rezultata)
 1. Uzp 79/12- odbacivanje zahteva za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 79/12 / Datum: 02.03.2012.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Mihaila Rulića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu M.K. iz B., koju zastupa punomoćnik J.Š., advo ...

 2. Už 8/12- rešavanje o žalbi- nedozvoljenost žalbe

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 8/12 / Datum: 02.03.2012.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Mihaila Rulića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući po žalbi P.d.z.i s.t. M. doo U, koga zastupa punomoćnik ...

 3. Uzp 443/10- uslovi i razlozi za podnošenje zahteva za preispitivanje sudske odluke; presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 443/10 / Datum: 24.02.2012.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu G.s.m. N. u B, koga zastupa punomoćnik I.Đ, adv ...

 4. Uzp 166/10- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke; Republička radiodifuzna agencija

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 166/10 / Datum: 10.02.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Vlaste Jovanović, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu P.Ltd d.o.o. TV P., B., k ...

 5. Uzp 39/12- razlozi za podnošenje zahteva za preispitivanje sudske odluke; MUP- prestanak radnog odnosa

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 39/12 / Datum: 10.02.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Vlaste Jovanović, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Š.S. iz S, koji je podnet ...

 6. Przz 13/11- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; ostali prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 13/11 / Datum: 27.01.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog ...

 7. Przz 18/11- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; ostali prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 18/11 / Datum: 27.01.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog ja ...

 8. Przz 66/11- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; prekršaji- javni red i mir

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 66/11 / Datum: 27.01.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog ja ...

 9. Uzp 663/11- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke; MUP- prestanak radnog odnosa

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 663/11 / Datum: 27.01.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu R.R. iz G.D, koga zastupa punomoćnik ...

 10. Uzp 212/10- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke; žigovi i patenti

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 212/10 / Datum: 20.01.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu H.B..., N, podnetom pre ...

Pages