Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 10248 rezultata)
 1. Kzz Pr 33/2019 zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 33/2019 / Datum: 12.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Jasmine Vasović, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u prekršajnom predm ...

 2. Kzz 1280/2019 povreda krivičnog zakona; čl. 438 st. 1 ZKP i dr

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1280/2019 / Datum: 12.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragana Aćimovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović, Radmile Dragičević-Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom pre ...

 3. Kzz 1202/2019 ne bis in idem

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1202/2019 / Datum: 12.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragana Aćimovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović, Radmile Dragičević-Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 4. Rev2 159/2019 rokovi za zaštitu prava; 3.5.16.2

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 159/2019 / Datum: 12.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Branka Stanića, članova veća, u parnici iz radnog odnosa AA iz..., Opština..., čiji je punomomoćnik Nemanja Lukić, advokat iz..., protiv ...

 5. Rev 5175/2019 3.19.1.25.1.3 dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 5175/2019 / Datum: 12.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac predsednika veća, Jelene Borovac i Branka Stanića, članova veća, u parnici tužilaca AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ i II, svi iz..., čiji je zajednički punomoćnik Peđa Dobrković, ad ...

 6. R 6439/2019 3.21 delegacija nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 6439/2019 / Datum: 12.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i dr Ilije Zindovića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA iz sela..., čiji je punomoćnik Milutin Simić, advokat iz..., protiv tužene Republike S ...

 7. R 6444/2019 3.21 delegacija nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 6444/2019 / Datum: 12.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Mile Ristić, advokat iz..., protiv tužene Republike Srbije, Minist ...

 8. Rev2 3514/2019 3.5.9 zarada, minimalna zarada, minimalna cena rada, naknada zarade i druga primanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3514/2019 / Datum: 12.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednik veća, Branislava Bosiljkovića, Zorane Delibašić, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Gor ...

 9. Kzz 1256/2019 2.4.1.22.1.1.1. okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1256/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

 10. Kzz 1039/2019 presuđena stvar; 438-1 t. 1

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1039/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

Pages