Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 632 rezultata)
 1. Upr 403/10- sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Upr / Br. predmeta: 403/10 / Datum: 09.09.2010.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Vlaste Jovanović, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Gradskog sudije za prekr ...

 2. Uzp 189/10- invalidska penzija

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 189/10 / Datum: 09.09.2010.

              Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Vlaste Jovanović, članova veća, sa savetnikom Radojkom Marinković, zapisničarem, rešavajući o zahtevu B.N. iz B., za preispitivanje sudske ...

 3. Uzp 29/10- vanredna pravna sredstva, naknada troškova za stanovanje

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 29/10 / Datum: 02.09.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Predraga Trifunovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, zapisničarem, rešavajući o zahtevu Vojne pošte … Beograd, za preispitivanje sudske od ...

 4. Przz 1/10- vanredna pravna sredstva, zahtev za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 1/10 / Datum: 04.06.2010.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti ...

 5. Uzp 15/10- vraćanje zemljišta

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 15/10 / Datum: 27.05.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu S.B, advokata iz T., za preispitivanje ...

 6. Uzp 25/10- zahtev za preispitivanje, dozvoljenost

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 25/10 / Datum: 27.05.2010.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu T.N. iz B., Z. koju zastupa punomoćni ...

 7. Us 4/10- sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 4/10 / Datum: 25.05.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Drugog opštinskog ...

 8. Us 5/10- sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 5/10 / Datum: 25.05.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u Poža ...

 9. Us 7/10- sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 7/10 / Datum: 25.05.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u Poža ...

 10. Už 27/10- nadležnost, rešenje školskog odbora

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 27/10 / Datum: 14.05.2010.

  U IME NARODA             Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić, Snežane Andrejević, Vlaste Jovanović i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, reša ...

Pages