Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

8 rezultata prikazano na strani (od ukupno 668 rezultata)
 1. U 127/05

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 127/05 / Datum: 13.01.2005.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Dušicom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi ...

 2. U 918/04

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 918/04 / Datum: 09.12.2004.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Milene Savatić, predsednika veća, Jelene Ivanović i Snežane Živković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Milenom Petrović, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu p ...

 3. U 3578/02

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3578/02 / Datum: 17.11.2004.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Milene Savatić, predsednika veća, Jelene Ivanović i Snežane Živković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Milenom Petrović, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tuž ...

 4. U 759/02

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 759/02 / Datum: 17.11.2004.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Milene Savatić, predsednika veća, Jelene Ivanović i Snežane Živković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Milenom Petrović, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tuž ...

 5. U 3182/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3182/03 / Datum: 07.10.2004.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom suda Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tu ...

 6. U 2976/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2976/03 / Datum: 09.09.2004.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća sa savetnikom suda Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući po tužbi tužioca \" ...

 7. U 2719/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2719/03 / Datum: 08.07.2004.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Dušicom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom ...

 8. U 2511/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2511/03 / Datum: 18.11.2003.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tuž ...

Pages