Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 632 rezultata)
 1. Uzp 237/2020 4.1.1.9.1; oblik i sastavni delovi rešenja

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 237/2020 / Datum: 18.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva od ...

 2. Ur 21/2020 4.1.2.7; vanredna pravna sredstva

  Upravna materija / Upisnici: Ur / Br. predmeta: 21/2020 / Datum: 18.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o podnesku od 06.12.2020. godine, koji ...

 3. Uzp 144/2020 4.1.1.11.1 rešenje o žalbi; 4.2.4 registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 144/2020 / Datum: 18.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva pr ...

 4. Uzp 266/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 266/2020 / Datum: 18.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz..., za preispitivanje ...

 5. Uzp 88/2020 4.1.1.6; troškovi postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 88/2020 / Datum: 30.12.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu „AMM IMMOVABLE ...

 6. Uzp1 3/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 1.13 pravo na delotvoran pravni lek

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 3/2020 / Datum: 28.12.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Marine Milanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući povodom Odluke Ustavn ...

 7. Uzp 267/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.10; pravo po osnovu penzijsko invalidskog osiguranja

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 267/2020 / Datum: 10.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Dobrile Strajina i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz..., koju zastupa puno ...

 8. Uzp 87/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 87/2020 / Datum: 30.11.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Dobrile Strajina i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz Republik ...

 9. Ur 15/2020 4.1.2.7; vanredna pravna sredstva

  Upravna materija / Upisnici: Ur / Br. predmeta: 15/2020 / Datum: 13.11.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o reviziji AA iz..., Bulevar... broj.., u ne ...

 10. Przz 11/2020 2.5.1.7; dostavljanje pismena; 2.5.8.2; pravo na odbranu; 2.5.7.1; zastarelost predmeta i vođenje prekršajnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 11/2020 / Datum: 05.11.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odluču ...

Pages