Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 10248 rezultata)
 1. Ks 59/2019 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Ks / Br. predmeta: 59/2019 / Datum: 11.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

 2. Kzz 1331/2019 nedozvoljeni dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1331/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zapisn ...

 3. Rev2 1273/2019 3.5.9 zarada; naknada zarade i druga primanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1273/2019 / Datum: 11.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac, Branka Stanića, dr Dragiše B. Slijepčevića i Tatjane Matković Stefanović, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Snežana Ivković, advokat iz. ...

 4. Kzz 1027/2019 nezakoniti dokazi; privremeno oduzimanje predmeta

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1027/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničar ...

 5. Kzz 1268/2019 produženo krivično delo

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1268/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničar ...

 6. Kzz 1137/2019 nedozvoljeni dokazi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1137/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisni ...

 7. Kzz 1340/2019 oštećeni

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1340/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničar ...

 8. Kzz 995/2019 nezakoniti dokazi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 995/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničar ...

 9. Kzz 1308/2019 troškovi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1308/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničar ...

 10. Kd 220/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 220/2019 / Datum: 10.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

Pages