Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. Rev 1898/08- neosnovano obogaćenje po osnovu sticanja u braku

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1898/08 / Datum: 10.09.2008.

  U IME NARODA                           Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Vesne Popović, Jasminke Stanojević, Ljiljane Ivković-Jovanović i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužioca ...

 2. Kž I 336/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 336/07 / Datum: 09.09.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Gorana Čavline, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića i Slobodana Gazivode, članova veća, sa savetnikom Nebojšom Pavlovićem, zapisničarem, u kriv ...

 3. Rev 1676/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1676/07 / Datum: 04.09.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Slađane Nakić-Momirović, Vladimira Tamaša, Ljubice Milutinović i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužioca AA, koga zastupa AB, advokat, protiv tu ...

 4. U 4611/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4611/06 / Datum: 17.07.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Ljubodraga Pljakića, predsednika veća, Dušanke Marjanović i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po ...

 5. U 6404/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6404/06 / Datum: 10.07.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca \" ...

 6. R1 129/08

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 03.07.2008.

    Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić i Spomenke Zarić, članova veća, u sporu tužioca AA, koga zastupa AB, advokat, protiv tuženih \"BB", \"BB1" i VV, svi iz GG ...

 7. U 6181/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6181/06 / Datum: 03.07.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Ljubodraga Pljakića, predsednika veća, Dušanke Marjanović i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući u upra ...

 8. Rev 529/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 529/07 / Datum: 26.06.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić, Slađane Nakić-Momirović, Spomenke Zarić i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužilaca \"AA", vlasnika BB, VV i S ...

 9. Rev2 845/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 845/08 / Datum: 26.06.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić, Spomenke Zarić, Slađane Nakić-Momirović i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužioca AA protiv tuženog \"BB" koga zastupa BA ...

 10. Kž I 1433/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1433/07 / Datum: 19.06.2008.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Dragana Jocića i sudija porotnika Mike Subotić, Zorane Ahel i Špire Berzbradice, članova veća, i savetnika Vrhovnog suda Dragane Jevrić, ...

Pages