Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 273 rezultata)
 1. Rž r 234/2016 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž r / Br. predmeta: 234/2016 / Datum: 27.10.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Snježana Pećanac, ...

 2. Rž1 gp 6/2016 celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: / Br. predmeta: 6/2016 / Datum: 14.07.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Ajnšpiler Popović u postupku podnosioca DOO E.-p. S.G. iz K., koga zastupa direktor P.D., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, postupku po žalbi predlagača protiv rešenja Privrednog apelacionog suda R4 ...

 3. Rž kp 4/2016 doprinos predlagača

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž kp / Br. predmeta: 4/2016 / Datum: 30.06.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Janka Lazarevića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Ivanom Trkuljom Veselinović, kao zapisničarem, u postupku predlagača A.P., radi zaštite prava na suđ ...

 4. Rž g 1968/2015 ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 1968/2015 / Datum: 29.06.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Marine Govedarica i Slađane Nakić- Momirović, članova veća, u postupku po zahtevu predlagača S.T. iz L., čiji je punomoćnik V.D., advokat iz L., radi zaštite prava ...

 5. R4 r 32/2016 hitnost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 32/2016 / Datum: 22.06.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u postupku predlagača S.D. iz B., čiji je punomoćnik M.D., advokat iz B., odlučujući o zahtevu predlagača za zaštitu pra ...

 6. Rž1 gp 4/2016 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: / Br. predmeta: 4/2016 / Datum: 20.06.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Ajnšpiler Popović u postupku podnosioca Z.I. d.o.o. S., … br. …, koga zastupa M.B., advokat iz S., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, postupku po žalbi predlagača protiv rešenja Privrednog apelaciono ...

 7. Rž1 u 16/2016 celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 16/2016 / Datum: 09.06.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Dragan Skoko, u predmetu predlagača S.M. iz K., D.B. …, odlučujući o žalbi na rešenje Upravnog suda R4 u 44/2016 od 30.03.2016. godine u stavu I izreke, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je dana 09.06 ...

 8. R4 g 1/2016 ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 1/2016 / Datum: 08.06.2016.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u postupku predlagača M.N. iz L., čiji je punomoćnik S.F., advokat iz L., ulica......, odlučujući o zahtevu predlagača za ...

 9. Rž g 690/2016 dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 690/2016 / Datum: 02.06.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u vanparničnom postupku predlagača Z.Đ. iz L., čiji je punomoćnik V.S., advokat iz L., povodom zahteva radi zašt ...

 10. Rž g 363/2016 hitnost i dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 363/2016 / Datum: 02.06.2016.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u vanparnici predlagača S.K. iz D.S., čiji je punomoćnik Z.Đ., advokat iz L., povodom zahteva radi zaštite prava ...

Pages