Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 668 rezultata)
 1. U 5537/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5537/06 / Datum: 27.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Nevene Milojčić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi AA, koju zastupa punomoćn ...

 2. U 4545/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4545/06 / Datum: 21.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom suda Marijanom Tafra – Mirkov, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tuž ...

 3. U 6404/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6404/07 / Datum: 21.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom suda Marijanom Tafra-Mirkov, zapisničarem, u upravnom sporu tužilje AA, protiv tužene ...

 4. U 6709/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6709/06 / Datum: 21.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Gordane Džakule i Vere Pešić, članova veća, sa savetnikom Marijanom Tafra-Mirkov, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioc ...

 5. Uv 1481/06

  Upravna materija / Upisnici: Uv / Br. predmeta: 1481/06 / Datum: 21.02.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Vesnom Danilović, zapisničarem, u sporu po tužbi tužioca AA, k ...

 6. U 1480/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1480/07 / Datum: 20.02.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Ljiljanom Petrović, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca \"AA" ...

 7. U 5135/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5135/07 / Datum: 20.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca \&q ...

 8. U 7253/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7253/07 / Datum: 20.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Nevene Milojčić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, i ...

 9. U 143/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 143/07 / Datum: 14.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca \&q ...

 10. U 144/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 144/07 / Datum: 14.02.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca \&q ...

Pages