Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. Gž 3/08

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 3/08 / Datum: 12.06.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Sonje Brkić, članova veća, u parnici tužioca \"AA", čiji je punomoćnik AB advokat, protiv tuženog \"BB" i \"VV&quo ...

 2. Uscg 1621/06

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 05.06.2008.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca ...

 3. Uscg 931/06

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 04.06.2008.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Vukicom Latinović, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, ...

 4. Gž 20/07

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 20/07 / Datum: 29.05.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tuženog \"VV", čiji je punomoćnik B ...

 5. Gž 60/07

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 60/07 / Datum: 29.05.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić i Spomenke Zarić, članova veća, u postupku priznanja strane sudske odluke po predlogu predlagača AA, Republika Hrvatska, čiji je punomoćnik AB a ...

 6. U 1272/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1272/07 / Datum: 28.05.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Biljanom Šunderić, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužilje A ...

 7. Uvp I 129/07

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 27.05.2008.

    U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić, Nevene Milojčić, Dragana Skoka i Dušanke Marjanović, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Karanović, kao zapisničarem, od ...

 8. Uv. 2052/06

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 21.05.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa svetnikom Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA ...

 9. U 4616/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4616/07 / Datum: 14.05.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Vukicom Latinović, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca PD \&quo ...

 10. Uscg 652/06

  Upravna materija / Upisnici: Uscg / Br. predmeta: 652/06 / Datum: 14.05.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca A ...

Pages