Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 10248 rezultata)
 1. Kzz 110/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 110/2013 / Datum: 10.10.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draga ...

 2. Prev 137/2013, Pzp 3/2013- šteta po članu 293 st. 1 ZOO i pzp

  Građanska materija / Upisnici: Prev, Pzp / Br. predmeta: 137/2013, 3/2013 / Datum: 03.10.2013.

  U IME NARODA             Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mirjane Đerasimović i Jelene Borovac, članova veća, u privrednom sporu po tužbi tužioca f.u. B. ad iz N.C., koga zastupaju punomoćnici LJ.K., ...

 3. Kzz 111/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 111/2013 / Datum: 03.10.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Ljubice Knežević-Tomašev i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 4. Kzz 113/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 113/2013 / Datum: 03.10.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Ljubice Knežević-Tomašev i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao za ...

 5. Kzz 103/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 103/2013 / Datum: 02.10.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medeni ...

 6. Rev2 393/2013 naknada štete zbog neustavne odredbe- uvećanje plate

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 393/2013 / Datum: 26.09.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Ljubice Milutinović, članova veća, u parnici tužioca M.P. iz S.M., protiv tužene Republike Srbije – Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje k ...

 7. Kzz 102/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 102/2013 / Datum: 25.09.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapis ...

 8. Kzz 97/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 97/2013 / Datum: 19.09.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisnič ...

 9. Kzz 100/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 100/2013 / Datum: 18.09.2013.

  U IMA NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Maje Kovačević-Tomić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom ...

 10. Kzz 104/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 104/2013 / Datum: 18.09.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Maje Kovačević-Tomić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisniča ...

Pages