Sonja Pavlović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Sonja Pavlović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Sonja Pavlović, od oca Ljubomira, rođena je 1953. godine u Kragujevcu. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 1976. godine a pravosudni ispit položila 1982. godine.

Pripravničku praksu obavljala je kod Društvenog pravobranioca samoupravljanja, kao i u Opštinskom, Okružnom i Privrednom sudu u Kragujevcu. Od 10. januara 1977. godine do avgusta 1988. godine radila je kod Društvenog pravobranioca samoupravljanja. Na funkciji sudije Opštinskog suda u Kragujevcu je od juna 1988. godine do maja 1998. godine , a sudije Okružnog suda u Kragujevcu je od maja 1998. godine do kraja 2009. godine. Na dužnosti sudije Apelacionog suda u Kragujevcu je od 1. januara 2010. godine do decembra 2013, kada je upućena na rad u Vrhovni kasacioni sud.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine.

Sudija je u krivičnoj materiji.