Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu posetili Vrhovni kasacioni sud

Članovi Studentske organizacije za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu posetili su 8. aprila 2022. godine Vrhovni kasacioni sud.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović pozdravila je studente Pravnog fakulteta. Zamenica predsednice sudija Biljana Sinanović, predsednica Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudija Katarina Manojlović Andrić i sudija Građanskog odeljenja Dragana Boljević upoznale su studente sa organizacijom i nadležnostima sudova i načinom rada i nadležnostima Vrhovnog kasacionog suda.