Studijska poseta Austrijskog udruženja sudija upravnih sudova Vrhovnom kasacionom sudu

Delegacija Austrijskog udruženja sudija upravnih sudova posetila je 16. septembra 2016. godine Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, upoznao je sudije iz Austrije sa organizacijom i nadležnostima sudova u Srbiji, sa posebnim osvrtom na nadležnosti Vrhovnog kasacionog i Upravnog suda, kao i sa primenom odluka Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Na sastanku se razgovaralo o sistemu preispitivanja ustavnosti u Srbiji, o sudskoj zaštiti i o podeli na upravno, građansko i krivično pravo u Srbiji i Austriji.

Organizatori posete Austrijskog udruženja sudija upravnih sudova Upravnom i Vrhovnom kasacionom sudu su Misija OEBS-a u Srbiji i Upravni sud Srbije.