Studijska poseta Beču

Delegacija Vrhovnog kasacionog suda, boravila je u Beču od 24. do 26. maja 2016. godine, u poseti Ministarstvu pravde i Vrhovnom sudu Austrije, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

U Ministarstvu pravde delegacija se sastala sa sudijom Distrikt suda Peterom Bauerom,  koji je predstavio Austrijski pravosudni sistem i nadležnost Ministarstva pravde u cilju nesmetanog funkcionisanja sudstva. U tom smislu, značajne teme za razgovor su bile: ujednačavanje sudske prakse, edukacija sudija, informacioni sistem i praćenje trajanja postupka.

Delegacija je posetila Vrhovni sud Austrije, gde je održan sastanak sa sudijom Matiasom Neumajrom, koji je predstavio nadležnost Vrhovnog suda Austrije sa posebnim osvrtom na način ujednačavanja sudske prakse i izazovima sa kojima se sud susreće u tom procesu. Predstavljeni su i pravni informacioni sistem i način objavljivanja sudskih odluka Vrhovnog suda Austrije. U odeljenju sudske prakse, delegacija je neposredno razgovarala sa sudijama i savetnicima koji rade na objavljivanju sudskih odluka suda o načinu anonimizacije sudskih odluka.

Tokom boravka u Beču, delegacija Vrhovnog kasacionog suda posetila je i sedište Misije OEBS-a, gde se upoznala sa istorijom i aktivnostma te organizacije i prisustvovala sastanku Stalnog saveta Misije.