Studijska poseta SAD

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević i zamenik predsednika suda sudija Janko Lazarević, borave od 31. oktobra do 7. novembra 2015. godine u studijskoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama.

Posetu na temu „Primeri najboljih praksi u postupanju sudova“ organizuje Kancelarija stalnog pravnog savetnika Ministarstva pravde SAD pri Ambasadi SAD u Beogradu.

Cilj posete je upoznavanje predstavnika pravosudnih institucija Republike Srbije sa nadležnim institucijama SAD, upoznavanje i razmena iskustava sa američkim sudijama o pitanjima u vezi sa efikasnošću postupanja u krivičnom postupku, o ujednačavanju sudske prakse, o kvalitetu izrade sudskih odluka i o kaznenoj politici.