Studijska poseta turske delegacije - međunarodna saradnja

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sa članovima srpske delegacije - sudijama ovog suda, primio je 28. aprila 2014. godine u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda devetočlanu delegaciju Ministarstva pravde Republike Turske, koju je predvodio gospodin Refatulah Karakaja, sudija - savetnik.

Službena delegacija Turske boravila je u studijskoj poseti sudovima Republike Srbije 28. i 29. aprila 2014. godine, kada je obavila niz sastanaka i razgovora sa sudijama raznih sudova u Beogradu, a u cilju predstojećeg procesa uvođenja apelacionih sudova u sudski sistem Turske.

Teme razgovora učesnika bile su vezane za iskustva naših sudija i sudova u procesu implementacije procesnih zakona, kao i za teškoće i probleme sa kojima se suočilo srpsko pravosuđe uvođenjem apelacionih sudova u novu mrežu sudova 2010. godine. Gosti su želeli da bliže upoznaju i prouče sudski sistem u Srbiji, kako bi inkorporiranje apelacionih sudova u njihov pravni sistem bilo što efikasnije.

Najavljena je mogućnost dalje saradnje i razgovora u vezi najinteresantnijih tema vezanih za reformu našeg, i predstojeću reformu sudskog sistema u Turskoj.