Sudije

Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima, na sednici održanoj 13. oktobra 2015. godine utvrđen je broj sudija u Vrhovnom kasacionom sudu, apelacionim sudovima, višim sudovima, osnovnim sudovima, Privrednom apelacionom sudu, privrednim sudovima, Upravnom sudu sa odeljenjima, Prekršajnom apelacionom sudu sa odeljenjima i prekršajnim sudovima sa odeljenjima (Odluka objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 88/2015 od 23. oktobra 2015. godine).  Odluka o broju sudija u sudovima se od tada menjala više puta.

Prema Odluci Visokog saveta sudstva o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima broj: 119-00-80/2020-01 od 5. marta 2020. godine (objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 25/2020), sud ima predsednika i 49 sudija.

Spisak sudija Vrhovnog suda na dan 24. avgust 2023. godine.