Sudije Vrhovnog kasacionog suda u poseti Ministarstvu pravde, Vrhovnom sudu i Ustavnom sudu Republike Slovenije

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, posetile su od 28. do 29. maja 2015. godine, Ministarstvo pravde Republike Slovenije, Vrhovni sud Republike Slovenije i Ustavni sud Republike Slovenije.

Tokom posete sudije su se sastale sa predstavnicima Direktorata za pravosudno zakonodavstvo i Direktorata za međunarodnu saradnju i Zakone Evropske unije, sa predstavnicima Vrhovnog suda Republike Slovenije i Ustavnog suda Republike Slovenije.

Razmenjena su iskustva sudija Vrhovnog suda i Ustavnog suda Republike Slovenije sa sudijama Vrhovnog kasacionog suda o primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, sudskoj praksi najviših sudova Republike Slovenije i zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Delegaciju sudija Vrhovnog kasacionog suda su činili sudija Janko Lazarević, zamenik predsednika suda, sudija Ljubica Milutinović, predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, sudija Branislava Apostolović, zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena sudske prakse, sudija Jelena Borovac i sudija Dragan Skoko.

Poseta je realizovana u okviru projekta Saveta Evrope “Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima”.