Sudije Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije u poseti Vrhovnom kasacionom sudu

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa Delegacijom sudija Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije 7. aprila 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Delegaciju Vrhovnog suda Republike Severne Makedonije činili su predsednica suda i predsednica Građanskog odeljenja Besa Ademi, predsednica odeljenja Sudske prakse mr Snežana Bajlozova, predsednica Krivičnog odeljenja Cvetanka Perić i predsednica Odeljenja za suđenje u razumnom roku dr Mirjana Lazarova Trajkovska.

Sastanku su prisustvovali i zamenica predsednika suda Biljana Sinanović, zamenik predsednika suda i predsednik Građanskog odeljenja dr Dragiša Slijepčević i sudija Krivičnog odeljenja Radmila Dragičević Dičić.

Na sastanku se razgovaralo o organizaciji i nadležnostima vrhovnih sudova u Srbiji i Severnoj Makedoniji, ujednačavanju sudske prakse, zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i oduzimanju protivpravne imovinske koristi u krivičnom postupku.

Naglašena je spremnost za dalje unapređenje saradnje između najviših sudova Srbije i Republike Severne Makedonije.