Susret v.f. predsednika suda sa g-dinom Vensanom Dežerom, 21.03.2013.godine

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, sastao se 21.03.2013. godine sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Vensanom Dežerom.

Na sastanku, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda upoznao je ambasadora Dežera sa svojim viđenjem trenutnog stanja u sudstvu, kao i sa društveno-političkim i pravnim okolnostima u kojima se sprovodi reforma pravosuđa. Na sastanku su predočeni prioriteti Visokog saveta sudstva u narednom periodu i zajednički jekonstatovano da je od značaja da se preduzmu aktivnosti na jačanju kapaciteta Visokog saveta sudstva, posebno Administrativne kancelarije i disciplinskih organa. Posebno je istaknuta važnost donošenja Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018 i pratećeg Akcionog plana za sprovođenje Strategije. Pored toga, razgovarano je o postojećoj mreži sudova i najavljenom povećanju broja sudova, o radu sudova, najavljenim izmenama Zakona o sudijama i Zakona o uređenju sudova, kao i preporukama koje je Venecijanska komisija dala na predložene izmene i koje treba pažljivo razmotriti.

Na sastanku je zajednički konstatovano da postoji potreba da se razgovori redovno održavaju i da se intenziviraju aktivnosti na projektima koje finansira EU, a sve u cilju dostizanja ideala vladavine prava i vraćanja poverenja građana u rad pravosudnih organa.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, primio je 07.03.2013. godine predstavnike Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koju su činili direktorka misije USAID-a u Srbiji, Suzan Fric (Susan Fritz), direktor USAID kancelarije za demokratiju i upravljanje, Piter Vibler (Peter Wiebler) i glavni savetnik za vladavinu prava, Rob Fors (Rob Force). Glavna tema razgovora bili su postignuti rezultati u dosadašnjoj saradnji i njeno dalje unapređenje, kao i buduća podrška i aktivnosti na projektima koji su u toku.

V.f. predsednika suda Dragomir Milojević zahvalio se na dosadašnjoj saradnji i podršci koju USAID pruža pravosuđu Srbije, radeći na projektima koji doprinose otvorenom, efikasnom i transparentnom radu sudova. Posebno je istakao značaj saradnje Programa podele vlasti sa Visokim savetom sudstva i Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, kroz koji se pruža podrška Upravnom sudu, Višem prekršajnom sudu i prekršajnim sudovima. Pored toga, istakao je da je od izuzetne važnosti da se postignuti rezultati i preporuke koje se definišu kroz projekte i implementiraju. V.f. predsednika suda je na sastanku izneo svoje viđenje stanja u sudstvu, predočio prioritete Visokog saveta sudstva u narednom periodu i kratko ih upoznao sa radom na izradi nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018.

Predstavnici USAID-a su iskazali spremnost da se do kraja godine intenzivira rad na započetim projektima i da se zajedničkim snagama definišu i preduzmu kratkoročne mere koje će dovesti do odgovarajućih rezultata, a koje možemo odmah da predstavimo i primenimo.