Svečana akademija Advokatske komore Srbije

Advokatska komora Srbije obeležila je 158. godišnjicu postojanja advokature u Srbiji i „Dan advokature Srbije“, na svečanoj akademiji 29. februara 2020. godine u Beogradu.

Obraćajući se na svečanoj akadamiji, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da advokatura treba da bude glas kritike savremenog pravnog života, neopterećena uticaja, finansijskog, političkog ili bilo kog drugog centra moći.

„Advokatura ne sme stajati po strani u težnji sudstva ka nezavisnosti, već mora podići glas s obzirom na svoj intelektualni potencijal i autoritet, zahtevati da sudstvo bude nezavisno, nepristrasno i oslobođeno svih spoljnih uticaja prilikom donošenja odluka“, rekao je predsednik Milojević i dodao da je bez samostalne advokature nemoguće zamisliti funkcionisanje sudstva.