Tatjana Miljuš, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Tatjana Miljuš, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođena je 1962. godine u Bačkoj Palanci. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 25. maja 1985. godine. Pravosudni ispit je položila 23. septembra 1987. godine.

U periodu od 2. decembra 1985. godine do 31. decembra 1986. godine radila je kao advokatski pripravnik. Od 17. marta 1988. godine do 30. novembra 1998. godine radila je u Dnevnik Holding korporaciji, JP za novinsko izdavačku delatnost u Novom Sadu, prvo na radnom mestu referenta za poslove zastupanja, a kasnije kao direktor Sektora opštih i zajedničkih poslova i sekretar Holdinga.

Za sudiju Trgovinskog, kasnije Privrednog suda u Novom Sadu izabrana je 1. decembra 1998. godine. Sudila je u privrednopravnim sporovima i u drugostepenom veću u izvršnim predmetima. Bila je zamenik predsednika parničnog odeljenja. Izabrana je za sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu 21. jula 2010. godine. Na funkciju je stupila 11. avgusta 2010. godine. Postupa u građanskoj materiji. Od 1. jula 2018. godine sudi i u predmetima zaštite prava na suđenje u razumnom roku, u R4 i Ržg predmetima. Predsednik veća je od marta 2014. godine.

Učestvovala je na brojnim seminarima i obukama iz oblasti privrednog prava, usaglašavanja sudske prakse, zaštite prava na suđenje u razumnom roku, evropskog prava i dr. Bila je u studijskoj poseti Strazburu u okviru projekta „Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima”. Stekla je sertifikat o obuci za posrednike – medijatore, sa posebnim akcentom na komercijalnu medijaciju, sertifikat o obuci o primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača. Poznaje rad na računaru. Poseduje znanje engleskog i ruskog jezika.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.