Upravni sud

Adresa: 

Beograd, Nemanjina 9

Telefon: 

011/363-5174

Faks: 

011/363-5285

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs